Galerie
Výstava

deutsch     Francais    english
Hilde Golde
  obrazy

Narozena v roce 1940 v Drá¸ďanech
Studovala fyziku na V¦ v Jeně, po roce 1990 absolvovala večerní studium na vysoké ¨kole výtvarného umění.
Autorka je dcerou evangelického faráře. Pro otcovo povolání jí byla v tehdej¨í NDR zamítnuta ¸ádost o studium na malířské akademii. Po absolutoriu V¦ (fyzika) v Jeně zalo¸ila rodinu, vychovávala tři děti,
¸ivila se jako průvodkyně turistů v chrámech v Mí¨ni a ve Freiburgu.
Hilde Golde
A¸ po roce 1990 mohla realizovat svůj umělecký rozvoj a kromě studií na výtvarné ¨kole se účastnila i mezinárodních letních akademií.
Od roku 1998 vystavovala a vystavuje v rozličných saských městech. Samostat-né výstavy měla ve Freiburgu, Mí¨ni a Jeně. Počínaje rokem 2000 se Hilde Golde plně věnuje tvůrčí činnosti. Je členkou Spolkového svazu tvůrčích umělkyň a umělců Německa.

styk:

Adresse email: email  nebo info@golde.de